טופס פניות ובקשות סיוע

טופס בקשות ייעודי עבור אחד או יותר מהבקשות הבאות:

  • צוות טיפולי מקצועי שרוצה להצטרף לפעילות הקרן.
  • מתנדבים שרוצים לסייע בפעילות הקרן.
  • משפחות נפגעי האיבה, שכול, ותושבי עוטף עד 7 ק"מ שרוצים לקבל טיפול נפשי